Home / Tag Archives: רע

Tag Archives: רע

האם צריך להלחם ברע?

[מתוך הספר סוד הנקודה הטובה, טיוטא] כשאדם מגלה שיש בו אמונות שליליות ומחשבות שליליות על עצמו, התגובה הטבעית שלו היא לנסות להילחם ולשנות את מצב הדברים. ראשית, יש בהלה בגילוי. "אוי, אני מאמין שאני כך וכך… אני חייב לצאת מהתפיסה הזאת! אני חייב לעשות משהו!" כמו במערבולת בים, האדם מרגיש …

Read More »