Home / Tag Archives: להסתכל באור שלילי

Tag Archives: להסתכל באור שלילי

סוד הנקודה הטובה: ראייה מעוותת של האחר

4183_8234

אילו תבניות המחשבה השליליות שלנו היו משפיעות רק עלינו ורק בתוכנו – מילא. אבל התפיסה הפנימית השגויה שלנו עלולה להוביל לכך שנראה גם את האחר באופן מעוות. משמע: אם אני רואה רק את הצדדים השליליים בעצמי, אם יש לי תפיסה מוטעית לגבי עצמי, אם אני מזדהה עם הרע שבקרבי, הרי …

Read More »